IMPLEMENTACJA

Systemy SPEKAEY i SPEAKFINDER mogą zostać zaimplementowane w dowolnym środowisku cyfrowym takim jak: smartfon, aplikacja desktopowa, platforma internetowa bądź system telefonicznej obsługi klienta, a także telefonia VoIP.

MODEL BIZNESOWY

Nasz model biznesowy zakłada dwa sposoby monetyzacji dostarczanego produktu. Pierwszy z nich Software as a Service (SaaS) oparty jest na subskrypcji liczonej od użytkownika końcowego. Natomiast drugi White Label realizowany jest w oparciu o licencję roczną oraz opłatę ryczałtową za wsparcie techniczne.